Hjem > Nyheder > Indhold
Natrium permanganat
Sep 19, 2018

Almindelige kemiske produkter af natrium kaliumpermanganat. Det kan bruges som en oxidant, bakteriedræbende, modgift, og kan også bruges som en erstatning for kaliumpermanganat. Eksplosion opstår i svovlsyre, ammoniumsalt eller brintoverilte. Glycerin og ethanol kan forårsage selvantændelse. Kontakt med reduktionsmiddel, organiske forbindelser og brændbare stoffer såsom svovl- og fosfor årsager fare for forbrænding og eksplosion.