Hjem > Nyheder > Indhold
Kaliumpermanganat fysisk-kemiske egenskaber
Sep 19, 2018

Udseende og karakter: lilla krystallinsk fast

Opløselighed: Opløselig i vand, lud, svagt opløseligt i methanol, acetone, svovlsyre

Massefylde: 1,01 g/mlat 25 ° c

Smeltepunkt: 240° C

Opløselighed i vand: 6,4 g/100 ML (20ºc) stabilitet: stabil, men kontakt med brændbare materialer kan forårsage brand. Stoffer undgås omfatter reduktionsmiddel, stærke syrer, organiske materialer, brændbare materialer, peroxider, alkoholer og kemisk aktive metaller.

Stærkt oxidationsmiddel. Opbevaringsbetingelserne: Storehouse ventilation, lys let aflæsning, med organisk materiale, reduktionsmiddel, svovl fosfor brandfarlige separat oplagring