Hjem > Nyheder > Indhold
Fysisk-kemiske egenskaber af natriumpermanganat
Sep 19, 2018

Karakter: rød lilla krystal eller pulver.

Relativ massefylde: 2,47

Opløselighed: opløselig i vand, ethanol og ether, opløselig i flydende ammoniak.

Smeltepunkt: 170 grader C

Kogepunkt: 100 grader C

Opbevaringsforhold: lagerhusventilation, let lastning og losning, adskilt fra organisk materiale, reduktionsmiddel og svovlphosphor brandfarligt materiale.