Hjem > Viden > Indhold
De fysiske egenskaber af natriumdichromat
Sep 19, 2018

Udseende og karakter: orange-rød krystallisation, let at hygroskopisk.

Smeltepunkt (℃): 357 (vandfri)

Relativ massefylde (vand = 1): 2,35

Kogepunkt (℃): 400 (vandfri)

Molekylformel: Na2cr207 2H20

Molekylvægt: 297,99 Opløselighed: Opløseligt i vand, uopløseligt i alkohol.