Hjem > Viden > Indhold
Metoder til analyse af chromsyre
Sep 19, 2018

Bestemmelse af indholdet af chromsyre i luft: Efter at prøven blev opsamlet af filtret, opløst med svovlsyre og derefter ved Colorimetry (Niosh-metode) efter tilsætning af Diphenyl Kabbah.

Bestemmelse af indhold af chromsyre i vand: Efter ekstraktion bestemmes prøven ved atomabsorptionsspektrometri eller kolorimetrisk metode. Affaldshåndtering Metode: Koncentreret kromsyreaffaldvæske omdannes til trivalent krom efter kemisk reduktion, juster pH-værdien af opløsningen, gør den bundfældet, sediment ved affaldsbehandling af kemisk affald.